Mekanisk ventilation

Lättanvända ventilationsanläggningar med låga drift-/ underhållskostnader och god hygien.

 

Utsug

Skorstenar är framställda av polyethylen, som tål tvättning med högtryckstvätt, vilket gör den mycket hygienisk och rengöringsvänlig.

Standardstorlekar

Storlek Motoralternativ
420 mm EC Lågenergi, 1-fas, 3-fas
500 mm EC Lågenergi, 1-fas, 3-fas
640 mm EC Lågenergi, 1-fas, 3-fas
800 mm EC Lågenergi, 1-fas, 3-fas

Skorstenarna levereras i standardutförande utrustade med fabriksmonterad takgenomföring, anpassad för aktuell taklutning, reglerbart spjäll, spjällmotor med nödöppning, inloppskon, utloppsrör med avrinning samt fästen för fläkten. I vissa fall är fläkten färdigmonterad.

Vi har även fullt sortiment av isolerade skorstenar av polyuretan med alla tillbehör vilka också levereras med olika motoralternativ.

Kontakta oss för mer information.

 

Luftintag

Takventiler

Tar luft uppifrån genom bjälklaget. Bra kastlängd och luftfördelning även vid relativt låga takhöjder. Regleras gemensamt med ett centralt placerat ställdon. OBS! takfotsöppningen.

Finns i tre olika storlekar:

VT 750 < 760 m3/h vid 10 Pa undertryck 
VT 1000 < 1100 m3/h vid 10 Pa undertryck 
VT 1500 < 1300 m3/h vid 10 Pa undertryck  

 Väggventiler

Monteras i väggen. Två typer finns; dels en modell helt integrerad i väggen och dels en modell att montera på väggens insida. Flera olika storlekar typer finns Vi hjälper till att välja optimal modell och storlek i varje enskilt fall.

 

Center

Luftintag perfekt där det är god takhöjd och behov av neutraltryck, exempelvis vid ekologisk uppfödning, där djuren fritt ska röra sig mellan ute- och inne-miljö.

Slangvent

I vissa fall det absolut bästa. Önskas ett helt dragfritt system är det Slangvent som gäller! Likaså om värme ska fördelas med den inkommande luften!

Dalbyintaget

Med Dalbyintaget fördelas luften längs en sammanhängande sträcka i små tunna luftstrålar som snabbt blandar sig med den övriga luften i stallet vilket minskar risken för kallras och andra oönskade fenomen.

DS1000 Dubbelsidigt, sidoriktat intag 1000 m3/h vid 10 Pa undertryck
ES50 Enkelsidigt, sidoriktat intag 500 m3/h vid 10 Pa undertryck
N50 Nedåtriktat intag 500 m3/h vid 10 Pa undertryck