Naturlig ventilation

Mycket ljus till djuren! Driftsäker utrustning till personalen!

 

Dalbynocken

Förhöjd nock med fasta vindavvisare samt fast eller reglerbar öppning. Denna nock dimensioneras i längd och bredd av oss i samråd med köparen för optimal ventilations och ljusfunktion beroende på husets utseende, konstruktion och djurinnehåll.

 

Kontakta oss för mer information.

Luftintag

JanAire systemet; ett luftintag med isolerande och ljusgenomsläppliga väggar i höjder från 60 cm till 4,5 meter. Systemet kommer från de karga bygderna i Nordamerikas inland med allt vad det innebär i snabba och kraftfulla väderomslag. Där har det blivit ett mycket populärt system och i Europa har systemet också vunnit stor popularitet. De första anläggningarna i Sverige levererades sommaren 2003.

  

Kontakta oss för mer information.