Multiguard Light

Det prisvärda alternativet!

Vårt lantbrukslarm är en nyttoprodukt som kan användas passivt för att vidarebefordra larm från stallet till Dig.

Det kan också användas aktivt genom att Du kan sätta igång ett förlopp genom att skicka ett meddelande från mobiltelefonen till Din MultiGuard.

Till MultiGuard Light kan Du ansluta temperaturgivare, mekanisk termostat, nivåvakter, flödesmätare, rörelsedetektorer etc. Ingångarna kan tidstyras vilket exempelvis kan vara praktiskt vid användning av rörelsedetektorer.

Du kan via utgångarna på MultiGuard Light starta händelser såsom ljus, kameraövervakning, sprinklersystem eller pumpar till bevattning eller vattenreservoar. Endast fantasin och lagen sätter gränser för användningsområdena.  

  • Informationsöverföring via SMS, talmeddelande eller e-post
  • Logg över de 256 senaste händelserna
  • Kan anslutas helt fristående 

 

Se PDF, Översikt MultiGuard

Kontakta oss för mer information.