Enkelhet!

Med en tydlig och användarvänlig ventilationsstyrning blir stallmiljön bättre!

Stallmiljön blir inte bättre än den är inställd på styrningen att vara. Därför är det enormt viktigt att ventilationsstyrningen tilltalar den icke teknikintresserade att ändra inställningar för att optimera stallets miljö. Att det trots sin överskådlighet kan innehålla avancerade funktioner har vi beviset på.

 

Klimatstyrning

CC10

Klimatdatorn CC10 är en mycket lättarbetad styrning som kan styra stallklimatet med hänsyn till temperatur, relativ luftfuktighet och CO2 koncentration i luften. Även utetemperaturen kan registreras och exempelvis styra kompensationen av luftintagens öppningsgrad. Kan sammankopplas i nätverk med flera CC10 samt anslutas till PC för att där skapa total översikt. Det viktigaste; den har blivit mycket omtyckt för sin enkla funtionalitet, alla kan använda den!

KRH 20

En temperaturreglering med 8 Amp. tyristor, en 0-10 VDC utgång samt två relä för värme och/eller stegfläkt.

PTE 6

Temperaturreglering med 6 Amp. tyristor samt en linjär 0-10 VDC utgång. Används i mindre anläggningar samt om endast en 0-10 VDC signal önskas. Ingen display.

 

Ställdon och spjällmotorer

Vi använder i huvudsak tre ställdon. Alla regleras med styrsignal 0-10 VDC resp. 2-10 VDC.

GW5

Den kraftfullaste dragaren. Dragkraft= 6500 N. Slaglängd 10-25 cm. Nödöppningsfunktion som standard och mycket enkel installation. Inbyggt fellarm.

 

GW12

En mindre elkolv med dragkraft= 500 N.  Slaglängd upp till 10 cm.

 

DMS

Ett vridande ställdon utan nödöppningsfunktion. Stannar vid strömbortfall. Lämpar sig som spjällmotor där inga krav ställs på nödöppning samt som shuntmotor.

 

 

Kontakta oss för mer information.