Butterfly Foderkopp

Ett helt unikt koncept för fjäderfäutfodring, Butterfly feeder, innebär förutom att foderspillet försvinner, att inga djur kan komma i och trampa i fodret. Resultaten visar  så fantastiska resultat att ohygieniska foderkoppar till gårdagens teknologi.

Att uppgradera sin anläggning är så enkelt som att ta bort de gamla foderkopparna och ersätta dem med Butterfly feeders.