Felsökning / Service

När det inte fungerar som det ska med ventilationsanläggningen letar vi upp felet och tar fram material för att åtgärda det, om det inte går att åtgärda direkt.
Vi utför också mer regelbunden översikt och service av ventilationer för att hålla funktionen på topp