Vår filosofi när det gäller stallventilation är ganska enkel

Transportera bort fukt och ohygienisk luft och ersätt med frisk luft på enklaste och energieffektivaste sätt.

Med den målsättningen blir systemet att varvtalsreglera samtliga fläktar det naturliga valet av flera anledningar, bland annat:

  • Lägre underhåll
  • Billigare drift
  • Enklare styrningar

Alltså en långsiktigt billigare anläggning att äga.

Hur låg driftkostnaden för ventilationssystemet blir beror också på vilka fläktar/styrsystem som väljs. Genom att välja tyristorreglerade fläktar blir investeringskostnaden lägre men driftkostnaden relativt hög. Vid hastighetsreglering med transformatorer blir driftkostnaden något lägre än med tyristorreglering.

Vid reglering med frekvensomriktare minskar energiförbrukningen betydligt jämfört med de ovan nämnda systemen. Det finns dock två olika typer av frekvensomriktare. De billigare varianterna ger störningar på elnätet och skärmade kablar måste användas mellan omriktaren och fläktmotorn. Kan dessutom orsaka lagerskador på motorerna. Den andra typen är dyrare men helt störningsfri och vanlig kabel kan användas utan restriktioner på kabellängd etc.

Det mest energieffektiva och skonsamma som finns idag är EC-lågenergimotorn. Denna teknik är det mest ekonomiska valet, även med hänsyn till investeringskostnaden. Merkostnaden betalar sig på förvånansvärt kort tid. Som en grisproducent sa; -”Jag har satt upp solceller och byggt vindkraftverk men det som betalar sig bäst och snabbast är att investera i att minska energiåtgången i anläggningen så nu byter vi alla fläktarna till lågenergifläktar”.

Kontakta oss för mer information.

Djurens närmiljö är speciellt viktig för en god ekonomi. En korrekt inställning av styrningen, korrekt placering och val av ventiler, gör skillnaden mellan succé och fiasko, både arbetsmässigt och ekonomiskt.

Vår filosofi gäller också den naturliga ventilationen. Det som kan påverkas här är att dimensionera anläggningen korrekt och att konstruktionen står emot vädrets nycker utan behov av avancerade styr- och varnings-system.