Mekanisk ventilation och frånluftsventilation för stall

Ventilation är en viktig del av stallförvaltningen. Den förbättrar inte bara luftkvaliteten utan bidrar också till att kontrollera temperatur och luftfuktighet. Dessutom gör mekanisk ventilation det möjligt att kontrollera lukter från stallet, som kan vara obehagliga för både hästar, ryttare och besökare.

Mekanisk ventilation är ett effektivt sätt att förbättra luftkvaliteten i stall och kan användas för både kylning och uppvärmning. Detta beror på att mekaniska ventilationssystem har förmågan att reglera luftflödet i enlighet med temperaturkraven. Dessutom är de mycket mer energieffektiva än andra metoder för att reglera temperatur- och fuktnivåerna i ett stall.

För att se till att dina hästar hålls bekväma när de är uppstallade är det viktigt att du installerar ett lämpligt mekaniskt ventilationssystem (MVE). MVE-system är utformade speciellt med tanke på hästar och hjälper till att hålla dem friska genom att avlägsna dammpartiklar från luften innan de har en chans att sätta sig på ytor eller sprida bakterier runt om på gården. Vi hjälper er med stallventilation, kontakta oss!

Vår syn på stallventilation.

Stallventilation - mekanisk ventilation - fläkt