Om oss

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Varumärket STALLSYSTEM förvaltas av Dahlman & Persson Miljö AB i Kristianstad.

STALLSYSTEM har efter många år som leverantör till svenska lantbrukare skapat ett stark bas av erfarenhet och utvalda produkter av hög kvalitet. Med en traditon av arbete med stallets miljö i centrum har ett gott förtroende skapats på den marknaden. Vi utvecklar och anpassar ständigt våra produkter så de gott och väl fyller dagens krav på ett väl fungerande ventilationssystem i ett modernt stall.

Stallsystem marknadsför utrustning för ventilation, fodertransport och lagring, inredning, utgödsling samt rengörningsmaskiner för olika ändamål.

STALLSYSTEM har egna försäljare men också återförsäljare över hela landet.