Om oss

Kvalitet - driftsäkerhet - trygghet

Varumärket STALLSYSTEM förvaltas av Dahlman & Persson Miljö AB i Kristianstad.

STALLSYSTEM har efter många år som leverantör till svenska lantbrukare skapat ett stark bas av erfarenhet och utvalda produkter av hög kvalitet. Med en traditon av arbete med stallets miljö i centrum har ett gott förtroende skapats på den marknaden. Vi utvecklar och anpassar ständigt våra produkter så de gott och väl fyller dagens krav på ett väl fungerande system för stallventilation i ett modernt stall.

Stallsystem marknadsför utrustning för stallventilation, fodertransport och lagring, inredning, utgödsling samt rengörningsmaskiner för olika ändamål.

STALLSYSTEM har egna försäljare men också återförsäljare över hela landet.