Växthusventilation

För odlare är det viktigt att grödor i växthuset växer jämnt. Genom att cirkulera luft skapas ett enhetligt växthusklimat och risken för växtsjukdomar och fuktskador begränsas. Detta förenklar verksamheten och ökar produktionen.

Våra fläktar för växthus för att uppnå ett optimalt växthusklimat


Horisontell cirkulationsfläkt (växthusfläkten)

Denna fläkt återcirkulerar luft över en lång sträcka, vilket snabbt skapar ett enhetligt inomhusklimat. Finns i en mängd olika utföranden. Tätad för höga temperaturer och luftfuktighet.
Med dessa fläktar kan du skapa ett enhetligt inomhusklimat samtidigt som du minimerar energiförbrukningen. Den förbättrade fläktdesignen erbjuder ett antal viktiga fördelar. Till exempel har fläktens energieffektivitet förbättrats avsevärt, och den är mycket tystare. Det är också lättare att fästa luftslangar på fläkten, vilket sparar installationskostnader och gör fläkten billigare att använda.

Tillval: befuktningssystem.
Horisontell cirkulationsfläkt

Multifan V-FloFan

På grund av deras förmåga att leverera konsekvent luftcirkulation, används vertikala ventilationsfläktar alltmer för att skapa ett konstant luftflöde på djur- och växtnivå. Denna fläkt blandar också den varma luften från en byggnads nock med kall lägre luft, vilket hjälper dig att spara på uppvärmningskostnaderna.

Multifan V-FloFan

Basketfläktar

Våra Basket-fläktar är idealiska för att skapa ett svalt luftflöde. De finns i en mängd olika diametrar och har hög kapacitet.
Rätt inomhusklimat bidrar till högre effektivitet och produktivitet hos både människor och djur. Basketfläktar har ett brett luftflöde, vilket gör dem idealiska för att skapa ett uppfriskande luftflöde inomhus. Som ett resultat är denna fläkt allmänt användbar bland annat i större växthus.
Basketfläktar

Takfläkt

För optimal luftcirkulation i stora hallar
Spara på uppvärmningskostnaderna samtidigt som du ökar komforten: med hjälp av Multifan takfläktar är det möjligt. Eftersom dessa fläktar blandar den varma luften från byggnadens nock med den kallare lägre luften under vintertid, kan betydande besparingar göras på uppvärmningen.

Med andra ord: dessa fläktar betalar för sig själva. Under sommaren ger takfläkten en svalkande bris. Perfekt för stora industrihallar, lager och lador. Dessutom minskar den kontinuerliga luftrörelsen fukt- och kondensproblem.
Multifan mobila fläktar
Frisk luft var och när du vill. Våra mobila fläktar är lätta att flytta runt och är kända för sin höga luftkapacitet. Perfekt att använda för att ge extra kyla under varma dagar eller för att tillfälligt dra ut smutsig luft.

Takfläkt