Foderskålen Butterfly

Kriterierna för en bra foderskål till slaktkycklingar är att; den ska vara hygienisk, den ska vara enkel att rengöra och den ska inte orsaka foderspill.

Med Butterfly skålen har allt detta uppnåtts och den ligger i topp i de jämförelser som gjorts ute hos uppfödare runt om i världen. Som exempel kan nämnas att Bell & Evans, som är en stor nordamerikansk kycklingproducent med profilering att inte använda antibiotika, byter ut efterhand i sina stallar sedan de konstaterat att det var en mycket lönsam investering totalt sett.