Miljökontroll

Miljökontroll i stallar

När det är problem med djurens trivsel, beteenden eller hälsoläge i ett stall för grisar, hästar, kalvar, kor eller fjäderfä åker vi ut på besök och genomför en analys av vad som händer i stallet och dokumenterar de gällande förutsättningarna och kartlägger som behöver göras. Sedan listar vi åtgärder som måste eller behöver göras för att nå fram till det satta målet. Ibland är det bara några enkla inställningar i befintlig anläggning som kan utföras direkt, andra gånger är det ett större krafttag som måste göras och då dokumenterar vi aktuella förslag till åtgärder i en prioritetsordning.